Polski Klub Przepuklinowy

Witamy na stronie internetowej Polskiego Klubu Przepuklinowego !

 

Szanowni Państwo, 

 
          Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu Sekcji Chirurgii Przepuklin TCHP oraz Polskiego Klubu Przepuklinowego we Wrocławiu w dniu 22.09.2023 r. dotychczasowych członków Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy proszę o uiszczenie składki członkowskiej rocznej za 2023 r. w kwocie 100 zł na konto Stowarzyszenia: 
                 
Stowarzysznie Polski Klub Przepuklinowy
Numer konta:    46 1240 1183 1111 0010 1146 8003
z dopiskiem "składka członkowska 
Imię i nazwisko

Proszę o wpłaty do końca października 2023 r. Na podstawie listy wpłat zaktualizujemy listę aktualnych członków Stowarzyszenia. 
 
z pozdrowieniami,  dr n.med. Stanisław Pierściński 
Skarbnik Polskiego Klubu Przepuklinowego 

 

Strona hernia.pl jest główną platformą wymiany informacji dla członków Sekcji Chirurgii Przepuklin  Towarzystwa
Chirurgów Polskich - Polskiego Klubu Przepuklinowego i wszystkich zainteresowanych herniologią.
Informacje tutaj zamieszczone przeznaczone są dla profesjonalistów branży medycznej, głównie chirurgów.  

         


 OŚRODKI HERNIOLOGICZNE W POLSCE 

 Kontakt do głównych ośrodków herniologicznych i chirurgów zajmujacych się tą tematyką w Polsce znajdziesz tutaj 


 AKTUALNOŚCI 

 


 


Honorowymi członkami Polskiego Klubu Przepuklinowego decyzją Walnego Zgormadzenia
podczas Konferencji w Bydgoszczy zostali:
prof. Parviz Amid z USA
dr Vasyl Vlasov  z Ukrainy