Polski Klub Przepuklinowy

 

Co jest na stronach domeny www.hernia.pl?
Wszystko, co jest związane z przepuklinami pachwiny i brzusznymi. Strona ta jest forum dla wymiany informacji, korespondencji, publikacji, dyskusji, umieszczania interesujących linków, sprawozdań ze zjazdów itp. – słowem wszystkiego, co się dzieje w świecie herniologicznym w Polsce i na świecie. Nasze plany co do zawartości strony są ambitne. Mamy nadzieję prezentować maksymalnie dużo wzbogacając zawartość tej strony systematycznie. Marzeniem naszym jest stworzenie strony internetowej, która będzie podręczną skarbnicą wiedzy z dziedziny przepuklin dla wszystkich interesujących się tą problematyką w Polsce.   

Jesteś pacjentem ?
Nie wiesz, czy masz przepuklinę? Czy się operować ? Jaką metodą? Kto najlepiej to zrobi? Ta strona jest przeznaczona dla lekarzy i specjalistów i nie znajdziesz tutaj potrzebnych Ci informacji. Najlepiej przejdź od razu na stronę informacyjną dla chorych lub strony poszczególnych chirurgów zajmujących się takimi zabiegami - po wpisanu w wyszukiwarce internetowej będzie ich dużo. Wiele publikowanych tutaj materiałów to informacje przydatne w diagnostyce i terapii. Korzystanie z takich treści przez osoby bez odpowiedniego przygotowania i wykształcenia może prowadzić do ich błędnego zrozumienia.

Dla kogo to wszystko?
Strona przeznaczona jest głównie dla członków Polskiego Klubu Przepuklinowowego - Sekcji Chirurgii Przepuklin Towarzystwa Chirurgii Polskiej a także wszystkich lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji (głównie chirurgów) zajmujących się diagnostyką i leczeniem przepuklin, pielęgniarek pracujących na oddziałach chirurgicznych oraz menadżerów opieki zdrowotnej. Zapewne ciekawe dla siebie informacje znajdą tutaj również studenci medycyny.    

Kto za tym stoi?
Stronę tę tworzą osoby szczególnie zainteresowane leczeniem przepuklin wszelkiego rodzaju. Polski Klub Przepuklinowy funkcjonował pierwotnie jako zawodowa grupa zainteresowań, dla której współne konferencjie i niniejsza strona były platformą wymiany informacji. Od października 2005 r. PKP uzyskał status stowarzyszenia, w 2020 r. połaczono środowiska zainteresowań chirurgicznych w Sekcji Chirurgii Przepuklin TCHP - Polski Klub Przepuklinowy.
Stronę hernia.pl założył w 1999 r. prof. Stanisław Dąbrowiecki. On też był autorem jej merytorycznej zawartości w pierwszych latach istnienia PKP. Pierwszym i wieloletnim webmasterem strony była Pani Natasza Błaszczak, następnie Pan Paweł Kowalik. Obecnie strona jest obsługiwana przez firmę Maksite. Informacja o stronie internetowej i Klubie została po raz pierwszy upowszechniona podczas 59 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, który odbył się w dniach 22-25.09.1999r. w Bydgoszczy. Odbyło się to podczas sesji poświęconych przepuklinom pachwinowym i brzusznym. 

Jak wstąpić do Klubu ?
Uzyskiwanie informacji na stronie nie wymaga członkowstwa w klubie. Formalnie strukturą organizacyjną jest Sekcja Chirurgii Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich. Zainteresowanych zachęcamy do deklarowania członkostwa w ramach TCHP. 

 

Kto redaguje stronę ?       
Za zawartość merytoryczną strony odpowiada  dr n.med. Jacek Szopińński z Bydgoszczy  kontakt:  jacek.szopinski@wp.pl  

Kto płaci?
Właścicielem domeny hernia.pl jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Chirurgii Klinicznej w Bydgoszczy. Środki finansowe pochodzą  ze także ze Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy oraz od sponsorów na ściśle okreslonych zasadach.

Jakie są zasady współpracy ze sponsorami ?
Za merytoryczną wartość prezentowanych informacji odpowiedzialna jest redakcja strony lub autorzy nadsyłanych materiałów, zgodnie z wyraźnie zaznaczonym autorstwem publikacji/informacji/doniesień naukowych. Informacje reklamowe i merytoryczne od sponsorów, w tym firm farmaceutycznych, producentów sprzętu i materiałów medycznych, są wyraźnie oznaczone jako teksty nadesłane przez sponsora. Redakcja strony nie ponosi odpowiedzialności za ich wartość merytoryczną. Redakcja nie umieszcza bezpośrednio w serwisie hernia.pl żadnych tekstów sponsorowanych. Logo wszystkich sponsorów umieszcza się na stronie głównej. Redakcja strony respektuje zasady HON code principles stworzone przez “Health on The Net Fundation".

Zachęcamy autorów do udostępniania swoich publikacji, doniesień i innych artykułów - mogą być to też prace archiwalne. Zapewniamy pełne poszanowanie praw autorskich.