Polski Klub Przepuklinowy

Stowarzyszenie „Polski Klub Przepuklinowy” powołane zostało jako podmiot  prawny, na bazie istniejącego wcześniej internetowego klubu przepuklinowego skupiającego polskich chirurgów zainteresowanych herniologią, w dniu 14 października 2005 r. decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.  Regulacje prawne i zasady funkcjonowania stowarzyszenia reguluje statut. 

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Poprawa jakości leczenia przepuklin w Polsce.
2. Promowanie współczesnych metod leczenia przepuklin.
3. Prowadzenie badań zmierzających do wdrażania nowych sposobów leczenia przepuklin.
4. Udział w międzynarodowych stowarzyszeniach herniologicznych i gremiach naukowych  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację szkoleń i konferencji naukowych.
2. Działalność wydawniczą na temat herniologii.
3. Organizowanie i prowadzenie badań w zakresie herniologii.
4. Promowanie współczesnych metod leczenia przepuklin. 

 

 UWAGA KLUBOWICZE !!!

W związku z ostatnią decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie - jako forma prawna - zmierza do likwidacji. Natomiast Polski Klub Przepuklinowy będzie kontynuował tradycję w połączeniu z Sekcją Chirurgii Przepuklin TCHP. 

Dotychczasowych Członków prosimy o wpłaty za rok 2023 r. (100 zł) 
               
Numer konta : PKO SA  46 1240 1183 1111 0010 1146 8003
Adres stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Polski Klub Przepuklinowy,
Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej CM UMK


Adres aktualnego zarządu:  dr Jacek Szopiński 
Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. A.Jurasza
ul.M.Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz 

 

 

Stowarzyszenie działa w oparciu o następującą strukturę organizacyjną:

Walne Zgromadzenie Członków - najwyższy organ stowarzyszenia

Zarząd Główny – jest wybierany na 2 lata; realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia w skład Zarządu Głownego wchodzą: 

  • Dyrektor Wykonawczy
  • Sekretarz
  • Skarbnik

Rada Naukowa – wybierana raz na 5 lat (pełni także rolę Komisji Rewizyjnej) 

Sąd Dyscyplinarny  


Aktualny skład władz Stowarzyszenia:  

Rada Naukowa: 
Andrzej Chrościcki
Stanisław Dąbrowiecki
Jerzy Friediger      
Andrzej Matyja
Andrzej Opertowski
Stanisław Prywiński
Paweł Ryll
Wojciech Szczęsny
Maciej Śmietański

Zarząd Główny:
Dyrektor Wykonawczy: Jacek Szopiński
Sekretarz: Stanisław Pierściński
Skarbnik: Stanisław Dąbrowiecki

Sąd Dyscyplinarny:
Ryszard Głąb
Wiesław Markowski   
Wiesław Pędziwiatr

Siedziba Stowarzyszenia:  
Klinika Chirurgii Ogólnej  i Endokrynologicznej CM UMK w Bydgoszczy
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz  

NIP stowarzyszenia:  554-270-86-43
Regon 
stowarzyszenia :  340150360

Konto bankowe:
PKO SA     46 1240 1183 1111 0010 1146 8003