Polski Klub Przepuklinowy

 

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu Polski Klub Przepuklinowy
Stowarzyszenie jako forma prawna podjęło kroki w kierunku likwidacji. Tradycję kontynuuje Sekcja Chirurgii Przepuklin TCHP - zachęcamy do członkowstwa w TCHP i zapisów do Sekcji. www.tchp.pl