Polski Klub Przepuklinowy

Klasyfikacja nowa EHS

Zawiera nową, zaproponowaną klasyfikację przepuklin pachwiny wg European Hernia Society

  1. Przepuklina skośna (1. Mała 2. Średnia 3. Duża)
  2. Przepuklina prosta (1. Mała 2. Średnia 3. Duża)
  3. Przepuklina mieszana
  4. Przepuklina udowa

Klasyfikacja Gilberta i Rutkowa

Zawiera opis klasyfikacji przepuklin według Gilberta w modyfikacji Rutkowa

KLASYFIKACJA PRZEPUKLIN  PACHWINOWYCH  WEDŁUG  GILBERTA - RUTKOWA  

typ 1   skośna z NIE poszerzonym pierścieniem pachwinowym wewnętrznym

typ 2   skośna z poszerzonym pierścieniem pachwinowym wewnętrznym, o średnicy do 4 cm

typ 3   skośna z poszerzonym pierścieniem pachwinowym wewnętrznym, o średnicy powyżej 4 cm

typ 4   prosta z uszkodzoną całą powierzchnią tylnej ściany kanału pachwinowego

typ 5   prosta z ubytkiem w obrębie tylnej ściany kanału pachwinowego, w obrębie guzka łonowego

typ 6   mieszana skośna i prosta (pantaloon hernia)

typ 7  udowa


Klasyfikacja Nyhusa

zawiera pełną klasyfikację przepuklin według Nyhus`a

TYPY PRZEPUKLIN PACHWINY WEDŁUG  NYHUS`A

typ 1      skośna z NIE poszerzonym pierścieniem pachwinowym wewnętrznym

typ 2      skośna z poszerzonym perścieniem pachwinowym wewnętrznym

typ 3a    prosta

typ 3b    skośna z ubytkiem powięzi poprzecznej w trójkącie Hasslebacha (pantaloon hernia)

typ 3c    udowa

typ 4      każda  nawrotowa

4a - nawrotowa prosta
4b- nawrotowa skośna
4c- nawrotowa udowa